Тази година също разширихме услугите си за предоставяне на отдадени професионалисти по подбор на персонал, които да подпомагат на място нашите партньори относно техните нужди и цели за подбор на персонал.