Тъй като се стремим непрестанно да надграждаме и актуализираме техническите си знания, тази година екипът ни по подбор на персонал повторно се сертифицира с „Достъпни технологии за лица, подбиращи персонал“ от MNKnowledge.