Екипът ни по подбор на персонал повиши още повече знанията си и придоби три други SocialTalent сертификата, “Black Belt in Strategic Sourcing”, “Black Belt in Technical Recruiting” и “Black Belt in Social Selling”, ставайки единствените консултанти в България с четири SocialTalent сертификата.