През 2018 също разширихме услугите си за ЧР консултация по отношение на партньорства и диапазона на предлаганите от нас услуги.