През 2016 целият ни екип по подбор на персонал придоби сертификати „Black Belt in Internet Recruitment“ от SocialTalent, една от най-разпознатите сертификации на световно ниво в сферата. До момента, ние сме едни от малкото консултанти в България, които са сертифицирали знанията си по подбор със SocialTalent.