ЧР Консултиране

Ние от PFG България твърдо вярваме, че Човешки Ресурси (ЧР) не е административна функция. Може би е било по този начин преди години, но в наши дни да бъдеш просто пасивен изпълнител далеч не е достатъчно.

Живеем в ера, в която технологиите предефинират традиционното работно място чрез автоматизация на процеси и дори премахване на съществуващи роли и създаване на нови такива. В същото време поколенията се сменят и всяко ново изменя бизнес облика, допринасяйки чрез своето отношение, работна етика, навици и убеждения.

Представете си хора от две (или повече) поколения, които работят заедно върху споделен проект, използвайки същите инструменти, следвайки общ план и постигайки резултати заедно.

Звучи ли ви като утопия?

Не е. Изисква единствено усилие. Като Изпълнителен орган, не можете да реализирате цялостната промяна сами. И не защото ви липсват умения, а защото времето често не е достатъчно.

Може и да имате функциониращ вътрешен ЧР отдел и въпреки това да се затруднявате с намирането и имплементацията на нов подход, насочен към управлението на хората. За да сте в крак с новите бизнес изисквания и сменящи се поколения, ролята на ЧР също трябва да еволюира. Вече успяхме да помогнем на няколко наши партньори да променят отношението си към управлението на хора чрез трансформационно консултиране.

Ще се осмелите ли да бъдете следващите?

Какво ще направим за вас:

Диагностициране на слабите места

Ще се запознаем с бизнеса ви и настоящите ви процеси за управление на хора и прилежаща документация. Ще потърсим всичко, което прави вашият ЧР професионалист непродуктивен или притежава законова заплаха за вас като работодател. На база това ще опишем резултатите в лесен за разбиране доклад и ще ви предложим план за действие.

Създаване или промяна на организационната структура

Ако все още нямате съществуваща организационна структура, ние ще създадем такава за вас от самото начало. Ще изградим и опишем процесите и рамката за подбор, управление на персонала, оценка на представянето, дисциплинарни действия и освобождаване. За да се подсигурим и с необходимата документация, ще получите персонализиран комплект от образци на документи – за наемане на хора, за кариерно развитие, длъжностни характеристики, обяви за работа и други.

Ако вече имате фукционираща организационна структура на място, ще ви подкрепим с план за действие, който да спомогне с отстраняването на пробойните и да направи ЧР процесите по-гъвкави.

Преобразуване и оптимизиране на начина, по който подбирате персонал

От начина, по който позиционирате компанията си като работодател, до това как посрещате новите членове на екипа – ние ще покрием всичко. Ще моделираме интуитивен, воден от необходимите данни процес по подбор и наемане, който ще ви изкара начело, като работодател, сред останалите компании в бизнес сектора ви. Ако не разполагате с вътрешен отдел по подбор, ние ще се заемем с тази задача в колаборация с ЧР екипа ви и ще поемем цялостния процес по запълване на отворените позиции.

Ще обучим вас и мениджмънта на компанията

Някои хора са родени лидери, но това не означава, че няма какво да научат. Ние ще осигурим и проведем тренинги и обучения за всички мениджъри на екипи в организацията, които играят ключови роли, като подбор, развитие на таланти, оценяване и задържане на служители, управление на конфликти. Също така, ще подкрепим лидерите в реални ситуации и ще влезем в ролята на медиатори, когато това е необходимо.

Персонализирано, персонализирано, персонализирано

Услугите ни са тук, за да посрещнат всичките ви бизнес нужди и предизвикателства. Ако открием проблем, който не влиза в някоя от гореизброените категории, няма да се притесним да го повдигнем и да ви предоставим необходимата помощ.

Защо трябва да сте уверени като ни се доверявате:

В PFG България имаме зад гърба си успешно реализирани проекти в консултирането на малки и големи компании в различни бизнес сектори вече 8 години. Обикновено не обичаме да се хвалим, но не можем да не го направим, когато говорим за екипа си. Наемаме едни от най-добрите специалисти в областта и непрестанно инвествираме в тяхното професионално развитие. Квалификациите на нашите консултанти: Сертификат Black Belt в подбора на персонал; Сертификат за Стратегическо търсене и подбор на персонал; Сертификат за Консултант – медиация; Сертификат Бизнес НЛП Практик; Докторска степен по Организационна психология; Сертификат NEO PI-R Интерпретатор.

Мисия

Увеличаваме успеха на своите партньори и максимизираме удовлетвореността както на кандидатите така и на компаниите, чрез предоставяне на стойностни и персонализирани ЧР услуги.

Individual Client Approach

Визия

Вдъхновени от професионализъм, отворена комуникация, проактивност и лесно-протичащ процес, посрещаме нуждите на партньорите си чрез персонализиран подход към всеки кандидат, позиция и компания.

Efficiency

Ценности

Като ЧР организация, ние ценим почтеността, ефективността, равнопоставеността, високите постижения и вярваме, че допринасяме за успеха на всички кандидати и бизнес партньори.