Кампания за подбор на персонал

PFG България е не само компания за подбор на персонал, предоставяща recruitment услуги. Ние сме консултантска компания, която също предлага партньорство в оптимизацията на HR процеси и тези по подбор и селекция на хора. Ако имате позиции с 5-10 вакантни места, които трябва да запълните възможно най-бързо, PFG България  ще Ви съдейства или напълно ще организира кампанията Ви, така че тя да бъде успешна.

IT Recruitment отделът ни е в контакт с над 10 000 IT специалисти в България с различни умения, ниво на компетентност и опит. Комбинирайки усилията ни, ние разполагаме с доказани резултати за успешни recruitment кампании със C++, Java, PHP и .NET технологии. Разбира се има технологии, които са икзлючително трудни за откриване, но ние от PFG България имахме възможността да работим по такива и разработихме система, която да осигурява посрещането на нуждите на всеки клиент.

Партнираме си със Soft Acad – професионален трейнинг център, който предоставя обучения в разнообразни технологии –– Java, .NET, ASP.NET, C/C++, C#, Python, PHP/MySQL, Scripting languages и много други. Ако имате нужда от хора със специфични технически умения и искате да сте сигурни, че те ще са напълно запознати с Вашите технологии, PFG България и Soft Acad предоставят Recruitment & Training кампании, които осигуряват успеха на екипа Ви.

PFG България ще таргетира, привлече и подбере правилните за Вас кандидати и след края на процеса по подбор, ще изпратим целия екип на обучение в Soft Acad, където да могат да придобият и практическа експертиза в технологията, от която се нуждаете.

Защо сме най-добрите?

Бързо запълване на голям брой вакантни места

Когато имате нужда да създадете изцяло нов екип или значително да увеличите броя на хората си, ние можем да Ви помогнем със задвижването на предварително разработени канали за кандидати и да организираме широко-мащабна recruitment кампания.

Подпомагане или пълно изпълнение на всички етапи от кампанията по подбор

Можете да ни делегирате само частични дейности от организацията или цялостното изпълнение на Кампанията по подбор на персонал.

Предоставяне на обучения, специално създадени и отговарящи на специфичните нужди на клиента

Благодарение на пртньорството ни с една от най-добрите компании за IТ обучения, имаме възможността да създадем и предоставим трейнинг на новите Ви служители, който да отговаря на специфичните нужди на организацията Ви.

Мисия

Увеличаваме успеха на своите партньори и максимизираме удовлетвореността както на кандидатите така и на компаниите, чрез предоставяне на стойностни и персонализирани ЧР услуги.

Визия

Вдъхновени от професионализъм, отворена комуникация, проактивност и лесно-протичащ процес, посрещаме нуждите на партньорите си чрез персонализиран подход към всеки кандидат, позиция и компания.

Ценности

Като ЧР организация, ние ценим почтеността, ефективността, равнопоставеността, високите постижения и вярваме, че допринасяме за успеха на всички кандидати и бизнес партньори.